Komputerowa

Znajomość obsługi komputera jest nieodzowna dla współczesnego człowieka, a zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej dla której to często staje się on oknem na globalną wioskę jaką dzięki internetowi stał się świat. Pracownia komputerowa wyposażona jest w sześć komputerów połączone w sieć WLAN ze stałym dostępem do internetu. Uczestnicy poprzez przepisywanie tekstów, pracę ze zdjęciami, wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili informacji w sieci, a także zabawę zdobywają niezbędną wiedzę na temat obsługi programów użytkowych. Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia. Pracownia komputerowa ściśle wspópracuje z innymi pracowniami działającymi w ramach WTZ. Celem pracowni jest nauka pracy z komputerem i obsługi systemów operacyjnych i programów użytkowych, takich jak: Windows, edytor tekstu (Writer), grafiki komputerowej (np. Gimp), programów do prezentacji i innych w miarę posiadanych uzdolnień, nauka korzystania z sieci i Internetu. Pracownia wyposażona jest w poleasingowe komputery przenośne.

image001 image002 image003 image004 image005 image006 image007 image008 image009