Happening w Szczuczynie

W dniu 8 maja mieliśmy przyjemność uczestniczyć w happeningu zorganizowanym z okazji imienin Podkanclerzego Stanisława Antoniego Szczuki – założyciela i właściciela Szczuczyna. Happening zorganizowany został przez Bibliotekę – Centrum Kultury w Szczuczynie, Publiczne Gimnazjum w Szczuczynie oraz Stowarzyszenie „Nasz Szczuczyn”