Jeśli jesteś osobą niepełnosprawną i posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności ze wskazaniem do uczestnictwa w terapii zajęciowej, złóż podanie wraz z kserokopią orzeczenia uczestnika Warsztatu w naszej siedzibie.

Jeśli posiadasz orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, a nie widnieje w nim wpis o wskazaniu do terapii zajęciowej, należy udać się do Zespołu ds. Orzekania o Stopniu Niepełnosprawności i złożyć stosowny wniosek lub skontaktować się z nami – udzielimy porady.

Podanie o przyjęcie z klauzulą informacyjną

Klauzula inf. Kandydaci na Uczestników WTZ