Mikołajki w WTZ

Dzień Mikołajek,
To dzień wspaniały,
Mały i Duży dostanie dziś dary!
A na nas czekała z ranka
słodka niespodzianka!