Administratorem danych osobowych jest:

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie

Osiedle Centrum 38A, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 85 42, azswison@gmail.com

prowadzące Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie

Osiedle Południe 61, 19-200 Grajewo, tel. 86 273 88 17, wtzgrajewo@gmail.com

Inspektor ochrony danych

w Stowarzyszeniu Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Grajewie, w tym Warsztacie Terapii Zajęciowej w Grajewie

Jacek Szeszko

iod.swison@gmail.com

Klauzule informacyjne:

Klauzula inf. Uczestnicy WTZ 

Klauzula inf. Kandydaci na Uczestników WTZ

Klauzula inf. Kontrahenci WTZ

Klauzula inf. Członkowie SWISON

Klauzula inf. Pracownicy WTZ na internet