Znajomość obsługi komputera jest nieodzowna dla współczesnego człowieka, a zwłaszcza dla osoby niepełnosprawnej dla której to często staje się on oknem na globalną wioskę jaką dzięki internetowi stał się świat. Pracownia komputerowa wyposażona jest w sześć komputerów połączone w sieć LAN ze stałym dostępem do internetu, trzy drukarki, skaner, aparat cyfrowy. Uczestnicy poprzez przepisywanie tekstów, pracę ze zdjęciami, wyszukiwanie potrzebnych w danej chwili informacji w sieci, a także zabawę zdobywają niezbędną wiedzę na temat obsługi programów użytkowych. Praca z komputerem wpływa na poprawę koordynacji wzrokowo-ruchowej, poprawę sprawności manualnej oraz logicznego myślenia. Pracownia komputerowa ściśle wspópracuje z innymi pracowniami działającymi w ramach WTZ. Celem pracowni jest nauka pracy z komputerem i obsługi programów operacyjnych i użytkowych, takich jak: Windows, edytor tekstu (Word), grafiki komputerowej (np. Corel, Photoshop i inne), programów do prezentacji i innych w miarę posiadanych uzdolnień, nauka korzystania z sieci i Internetu. Tworzenie i redagowanie stron www,poznanie standardowego i specjalistycznego sprzętu komputerowego i urządzeń peryferyjnych, wykonywanie komputerowych prezentacji oraz prac artystycznych i użytkowych (np. obrazów, kart okolicznościowych, dyplomów, folderów, reklamówek, zaproszeń, wizytówek itp.