Muzykoterapia realizowana jest poprzez różnorodne środki artystyczne takie jak: taniec, ćwiczenia muzyczno-ruchowe, improwizacje ruchowe do wybranej muzyki. Głównym jej celem jest  psychoterapeutyczne wykorzystanie ruchu w procesie zwiększania sprawności fizycznej i psychicznej  człowieka.  Choreoterapia skoncentrowana jest na pracy z ciałem, treningiem odczuwania i relaksacji. Jest  sposobem wyrażania emocji, rozwija ciało oraz kształtuje poprawność i wyrazistość ruchów. Taniec łączy ze sobą prace i zabawę co powoduje że jest atrakcyjną formą terapii dla osób niepełnosprawnych.