Tłusty Czwartek

„Kto w Tłusty Czwartek nie zje pączków kopy, temu myszy zniszczą pole i będzie miał pustki w stodole.” Pyszne pączki wykonane w pracowni gospodarstwa domowego.