Udział 3 uczestników w projekcie „J@ w Internecie”

Troje uczestników naszej placówki w Szczuczynie wzięło udział w kursie zorganizowanym przez Gminę Szczuczyn „J@ w Internecie”. Spotkania odbywały się w od września 2018 r. do stycznia 2019 r.