VI Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”

W dniu 24.01.2019r. w Grajewskim Centrum Kultury odbył się VI Integracyjny Przegląd Kolęd i Pastorałek „Wesoła Nowina”. Organizatorem przeglądu było Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Warsztat Terapii Zajęciowej w Grajewie z Filią w Szczuczynie.
Przegląd został zorganizowany dzięki środkom finansowym Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz własnym Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Społecznych na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Impreza ta mogła odbyć się dzięki wsparciu sponsorów: Spółdzielni mleczarskiej MLEKPOL, Piekarni „Konopki” oraz pracownikom Grajewskiego Centrum Kultury. Każdy uczestnik przeglądu otrzymał słodką niespodziankę zakupioną przez Panią Monikę Stefańską- Radną Miasta Grajewo oraz Pana Kazimierza Gwiazdowskiego- Posła na Sejm RP. Serdecznie dziękujemy!
W przeglądzie wzięli udział uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej z: Kolna, Marianowa, Sejn, Gołdapi, Sokółki, Ełku, domownicy Środowiskowego Domu Samopomocy
w Grajewie i Nowej Wsi Ełckiej, zespół „Jesienne Kwiaty” z Klubu seniora w Grajewie, przedszkolaki z Niepublicznego Przedszkola nr1 w Grajewie „Akademia Dobrego Startu” oraz podopieczni Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i Filii WTZ w Szczuczynie.
Swoją obecnością imprezę uświetnili przedstawiciele instytucji, organizacji i władz samorządowych: Prezes Suwalskiej Strefy Ekonomicznej Pan Leszek Dec, który reprezentował Sekretarza Stanu w MSWiA Pana Jarosława Zielińskiego; Pani Monika Stefańska- Dyrektor biura poselskiego Pana Kazimierza Gwiazdowskiego; Skarbnik Powiatu Grajewskiego Pani Maria Jasińska; Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo Pani Halina Muryjas-Rząsa; kierownik PCPR w Grajewie – p. Anna Świderska. Miło nam było również gościć: kierowników Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy, instruktorów terapii zajęciowej, opiekunów, rodziców i wszystkich uczestników. Celem przeglądu była integracja osób niepełnosprawnych ze środowiskiem, promocja twórczości, pielęgnowanie tradycji kolędowania i ochrona tego zwyczaju przed zanikaniem. Impreza przebiegła w miłej, radosnej i pełnej wrażeń atmosferze. Wszyscy wykonawcy otrzymali pamiątkowe nagrody, dyplomy i upominki.