Wigilia WTZ

20 grudnia 2019 r. w Restauracji Balton w Grajewie odbyła się Wigilia podopiecznych Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grajewie i Szczuczynie oraz bliskich, kadry WTZ , Zarządu SWISON , Członków SWISON oraz zaproszonych gości.
Spotkanie Opłatkowe swoją obecnością uświetnili: Starosta Grajewski p. Waldemar Remfeld, Wicestarosta p. Tomasz Cebeliński, Burmistrz Miasta Grajewo-Dariusz Latarowski, Zastępca Burmistrza Miasta Grajewo p. Maciej Bednarko, Przewodnicząca Rady Miasta Grajewo-Halina Muryjas Rząsa, Wójt Gminy Grajewo p. Stanisław Szleter, Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie p. Anna Świderska, Dyrektor Biura Posła Kazimierza Gwiazdowskiego -Monika Stefańska, Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy” Pomocna Dłoń” -Ewelina Odolecka, Członek honorowy SWISON p. Stanisław Korycki. Po wspólnym podzieleniu się opłatkiem i złożeniu wzajemnych życzeń uczestnicy WTZ ze Szczuczyna zaprezentowali Jasełka, które wywołały wiele pozytywnych, radosnych wrażeń i wywołały wzruszenie wśród oglądających.
Łącząc się w radosnych przeżyciach związanych z przyjściem Boga na ziemię życzymy Państwu wielu łask od przychodzącego Chrystusa. Niech świętowanie Jego narodzin ożywia wiarę, nadzieję i miłość do Boga i drugiego człowieka, a światło gwiazdy betlejemskiej niech rozjaśnia wszystkie trudne chwile życia.
– Prezes SWISON Wiesław Ruszczyk, Kierownik WTZ Marta Gutowska