Prezes SWISON

Wiesław Ruszczyk

Gutowski Krzysztof – pierwszy Wiceprezes Zarządu

Halina Zalewska – drugi Wiceprezes Zarządu

Strzebińska Barbara – Skarbnik

Krukowski Roman – Sekretarz